Ô tô nguyên chiếc nhập khẩu giảm mạnh nửa đầu năm 2022

Lượng ô tô nguyên chiếc các loại nhập về Việt Nam lại quay đầu đi xuống trong tháng 6 kéo kim ngạch nhập khẩu ô tô nguyên chiếc nửa đầu năm 2022 giảm sâu. Trong đó, Indonesia, Thái Lan, Trung Quốc và Nhật Bản là 4 thị trường chính, cung cấp 97% lượng ô tô nhập khẩu vào Việt Nam.

Theo Tổng cục Hải quan, trong tháng 6/2022, lượng ô tô nguyên chiếc các loại nhập khẩu vào Việt Nam đạt 12.901 chiếc, giảm 7,2% so với tháng 5 khéo giá trị kim ngạch giảm 18,2% xuống còn đạt 299 triệu USD. Ô tô nguyên chiếc các loại đăng ký làm thủ tục hải quan nhập khẩu vào Việt Nam vẫn chủ yếu có xuất xứ từ 4 thị trường chính, gồm Indonesia với 5.276 chiếc, Thái Lan với 4.813 chiếc, Trung Quốc với 2.192 chiếc và Nhật Bản với 233 chiếc. Như vậy, lượng ô tô nhập khẩu từ 4 thị trường này đạt 12.514 chiếc, chiếm 97% lượng xe nhập khẩu vào Việt Nam.

Cụ thể: ô tô từ 9 chỗ ngồi trở xuống nhập về Việt Nam trong tháng 6/2022 là 9.681 chiếc với trị giá đạt gần 177,3 triệu USD, chiếm 75% về lượng và 59,2% về giá trị. Với kết quả này, ô tô từ 9 chỗ ngồi trở xuống nhập về Việt Nam tăng 4,7% về lượng, nhưng lại giảm 7,1% về giá trị so với tháng 5. Trong đó, lượng xe đăng ký tờ khai nhập khẩu chủ yếu ở khu vực cửa khẩu, cảng TPHCM với 4.874 chiếc, tăng 6,1% và Hải Phòng với 4.802 chiếc, tăng 4,3% so với tháng 5. Ô tô nguyên chiếc từ 9 chỗ ngồi trở xuống được đăng ký nhập khẩu trong tháng 6/2022 chủ yếu có xuất xứ từ Indonesia với 4.896 chiếc, tăng 30,6%; từ Thái Lan với 4.034 chiếc, giảm 15,8% so với tháng 5.

Lượng ô tô nguyên chiếc các loại trong 6 tháng năm 2021 và 6 tháng năm 2022 (Đơn vị: Chiếc)

Ô tô trên 9 chỗ ngồi có 52 chiếc được làm thủ tục nhập khẩu vào Việt Nam trong tháng 6 với trị giá gần 718 nghìn USD. Dòng xe này chủ yếu có xuất xứ từ Trung Quốc với 32 chiếc và Nga với 20 chiếc, làm thủ tục nhập khẩu ở khu vực cửa khẩu, cảng TPHCM, Đà Nẵng và Hải Phòng.

Với ô tô vận tải, lượng xe được các doanh nghiệp nhập về Việt Nam trong tháng 6/2022 là 2.227 chiếc với trị giá đạt 78 triệu USD; giảm 26,7% về lượng và giảm 22,6% về trị giá so với tháng 5. Trong đó, 1.024 chiếc có xuất xứ từ Trung Quốc, giảm 40,2%; 778 chiếc có xuất xứ từ Thái Lan, giảm 26,9% và 380 chiếc có xuất xứ từ Indonesia, tăng 57% so với tháng 5. Dòng xe này được đăng ký tờ khai nhập khẩu chủ yếu tại khu vực cửa khẩu, cảng của TPHCM với 820 chiếc, tăng 1,5%; Cao Bằng với 749 chiếc, giảm 55,8%; Hải Phòng với 366 chiếc, giảm 30,4% so với tháng trước.

Ô tô chuyên dụng nhập về Việt Nam trong tháng 6/2022 đạt 941 chiếc, giảm 40,6% với trị giá khai báo 43 triệu USD, giảm 41,3% so với tháng 5. Trong đó, 938 chiếc có xuất xứ từ Trung Quốc, giảm 39,2% so với tháng trước, nhưng vẫn chiếm 99,7% tổng số xe loại này nhập khẩu về Việt Nam. Ô tô loại khác chủ yếu được đăng ký tờ khai nhập khẩu tại khu vực cửa khẩu tỉnh Cao Bằng với 610 chiếc, giảm 58%; Lạng Sơn với 302 chiếc, gấp 38 lần so với tháng trước.Tính chung trong 6 tháng đầu năm 2022, lượng ô tô nguyên chiếc các loại nhập khẩu về Việt Nam đạt 63.731 chiếc, giảm 21,4% so với cùng kỳ năm 2021. Trong đó, ô tô 9 chỗ ngồi trở xuống là 49.050 chiếc, giảm 9,3% và ô tô vận tải là 8.988 chiếc, giảm 53%.

Ôtô nguyên chiếc các loại nhập khẩu về Việt Nam

Chỉ tiêu

Tháng 6/2022

Tốc độ tăng/giảm so với tháng trước (%)

Tỷ trọng (%)

Lượng

(Chiếc)

Trị giá

(USD)

Lượng

(%)

Trị giá

(%)

Lượng

(%)

Trị giá

(%)

Ô tô từ 9 chỗ ngồi trở xuống

9.681

177.297.510

4,7

-7,1

75,0

59,2

Ô tô trên 9 chỗ ngồi

52

717.621

48,6

157,6

0,4

0,2

Ô tô vận tải

2.227

78.165.569

-26,7

-22,6

17,3

26,1

Ô tô loại khác

941

43.200.276

-40,6

-41,3

7,3

14,4

Tổng cộng

12.901

299.380.977

-7,2

-18,2

100,0

100,0

Ghi chú:* Tỷ trọng là tỷ trọng nhập khẩu từng loại ô tô trong tổng số ô tô nguyên chiếc các loại)

Nguồn: Tổng cục Hải Quan Việt nam

Tin tổng hợp

otoxemay.vn