Aug 4, 2017

Bổ sung nhiều biển báo khu đông dân cư

Bổ sung nhiều biển báo khu đông dân cư

Tổng cục Đường bộ Việt Nam vừa đề nghị UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương rà soát, bổ sung đầy đủ biển báo R420, R421 trên các cửa ngõ vào, ra khu đông dân cư của hệ thống đường địa phương (đường tỉnh, đường huyện, đường xã, đường đô thị...).

 
Tổng cục yêu cầu các Cục Quản lý đường bộ, các Sở Giao thông vận tải và các Nhà đầu tư BOT đường bộ rà soát và lắp đặt đầy đủ biển báo R420, R421 trên hệ thống đường quốc lộ thuộc phạm vi quản lý và trên đường nhánh tại khu vực nút giao với quốc lộ (nếu đường nhánh đó không thuộc khu vực đông dân cư), tổng hợp khối lượng thực hiện, báo cáo Tổng cục Đường bộ Việt Nam để bổ sung kinh phí thực hiện; đôn đốc, hướng dẫn đơn vị quản lý đường lắp đặt biển báo R420, R421 trên hệ thống đường địa phương.
 
biển báo R420
 
Tổng cục yêu cầu các Sở Giao thông vận tải, các Cục Quản lý đường bộ khẩn trương thực hiện và báo cáo kết quả về Tổng cục Đường bộ Việt Nam trước ngày 25-8-2017.
 
Theo quy định tại Điều 3 Thông tư số 91/2015/TT-BGTVT và mục D.17 QCVN 41:2016/BGTVT: Biển số R420 (biển báo bắt đầu khu đông dân cư) có hiệu lực đối với tất cả các tuyến đường nằm trong khu vực đông dân cư cho đến vị trí đặt biển số R421 (biển báo kết thúc khu đông dân cư). Như vậy đối với các khu đông dân cư, yêu cầu tại tất cả các đường, các cửa ngõ ra, vào đều phải cắm biển báo bắt đầu khu đông dân cư R420 và biển báo kết thúc khu đông dân cư R421 (không nhất thiết phải cắm nhắc lại tại các nút giao). Tuy nhiên, hiện nay một số nơi chỉ mới quan tâm cắm biển R420, R421 trên các trục chính, còn các đường nhánh chưa được bố trí.
Vũ Vũ
Nguồn : Nguồn: Cổng thông tin điện tử Chính phủ
Ý kiến bạn đọc
LOADING...
Top