Mar 1, 2021

Ô tô nguyên chiếc giảm sâu tháng đầu năm 2021

Ô tô nguyên chiếc giảm sâu tháng đầu năm 2021

Lượng ô tô nguyên chiếc các loại đăng ký tờ khai hải quan nhập khẩu giảm đến 34,3% so tháng liền trước.

 
Theo báo cáo của Tổng cục Hải quan, trong tháng 1/2021, lượng ô tô nhập khẩu tháng 1 là 8.343 chiếc, giảm  34,3% (tương ứng giảm 4.347 chiếc) so với tháng 12/2020. Giá nhập nhập khẩu gần 212,5 triệu USD, giảm 31% so với tháng trước. Ô tô nguyên chiếc các loại nhập khẩu vào Việt Nam chủ yếu đến từ ba thị trường chính là Thái Lan với 4.341 chiếc, Trung Quốc với 1.463 chiếc và Indonessia với 1.437 chiếc, chiếm 87% tổng lượng ô tô nhập khẩu vào Việt Nam trong tháng 1/2021.
 
Ô tô từ 9 chỗ ngồi trở xuống về Việt Nam trong tháng 01/2021 là 5.203 chiếc, chiếm 62,4% tổng lượng xe nhập khẩu với giá trị nhập khẩu đạt gần 102 triệu USD, chiếm 47,8% kim ngạch nhập khẩu ô tô, giảm lần lượt 27,4% về lượng (tương đương giảm 1.965 chiếc) và 27,8% về giá trị. Trong đó, lượng ô tô đăng ký tờ khai nhập khẩu chủ yếu ở khu vực cửa khẩu, cảng Hải Phòng với 2.918 xe và TPHCM với 2.173 xe. Dòng xe này chủ yếu có xuất xứ từ Thái Lan với 2.816 chiếc, Indonesia với 1.402 chiếc và Trung Quốc với 334 chiếc.
 
Lượng nhập khẩu ô tô nguyên chiếc các loại tháng 1/2020 và tháng 1/2021
 
Ô tô trên 9 chỗ ngồi chỉ có 3 xe được nhập về Việt Nam trong tháng 1/2021. Xe có xuất xứ Nhật Bản, được làm thủ tục nhập khẩu qua cửa khẩu thành phố Hải Phòng với trị giá hơn 96 triệu USD.
 
Ô tô vận tải làm thủ tục hải quan nhập trong tháng 01/2021 là 2.230 chiếc, giảm 48,6% về lượng với trị giá đạt 60,6 triệu USD, giảm 40,9% về trị giá so với tháng trước. Trong đó, 1.524 xe có xuất xứ từ Thái Lan, chiếm 68% tổng lượng ô tô vận tải số nhập khẩu về Việt Nam. 392 xe xuất xứ Trung Quốc, 230 xe  nhập về từ Nga và 35 xuất xứ từ Indonesia. Dòng xe mày được đăng ký tờ khai nhập khẩu trong tháng 1/2021 chủ yếu tại khu vực cửa khẩu cảng Hải Phòng với 1.087 xe, TPHCM với 721 chiếc và Lạng Sơn với 392 chiếc.
 
Ô tô chuyên dụng được các doanh nghiệp Việt Nam nhập khẩu tháng 1/2021 là 907 xe với trị giá khai báo khoảng hơn 50 triệu USD. Trong đó, 736 chiếc về từ Trung Quốc, làm thủ tục nhập khẩu qua cửa khẩu Lạng Sơn, 81% tổng số xe loại này nhập khẩu về Việt Nam.
 
Ô tô nguyên chiếc nhập khẩu tháng 1/2021
Chỉ tiêu
Tháng 01/2021
Tốc độ tăng/giảm so với tháng trước (%)
Tỷ trọng tháng 01/2021 (%)*
 
Lượng
(Chiếc)
Trị giá
(USD)
Lượng
(%)
Trị giá
(%)
Lượng
Trị giá
Ô tô từ 9 chỗ ngồi trở xuống
5.203
101.580.733
-27,4
-27,8
62,4
47,8
Ô tô trên 9 chỗ ngồi
3
96.291
-99,1
-98,6
0,04
0,05
Ô tô vận tải
2.230
60.625.714
-48,6
-40,9
26,7
28,5
Ô tô loại khác
907
50.209.344
7,1
-13,3
10,9
23,6
Tổng cộng
8.343
212.512.081
-34,3
-31,0
100.0
100.0
Ghi chú:* Tỷ trọng là tỷ trọng nhập khẩu từng loại ô tô trong tổng số ô tô nguyên chiếc các loại
 
Tuy giảm mạnh so với tháng liền trước, song nếu so với tháng 1/2020, thì lượng ô tô nguyên chiếc các loại trong tháng đầu năm 2021 lại tăng 84,7%. Trong đó, ô tô 9 chỗ ngồi trở xuống tăng 82,7%; ô tô vận tải tăng 50,9% so với cùng kỳ năm 2020.
Quang Huy
Tags:
Ý kiến bạn đọc
LOADING...
Top