Xe mới miễn đăng kiểm, xe cũ được kéo dài chu kỳ kiểm định

Xe mới các loại được miễn đăng kiểm lần đầu (kèm điều kiện). Một số loại xe cơ giới được kéo dài chu kỳ kiểm định. Quy định mới này có hiệu lực từ ngày 22/3.

Thông tư số 2/2023/TT-BGTVT đã được ban hành ngày 21/3 nhằm sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 16/2021/TT-BGTVT về đăng kiểm. Thông tư chính thức có hiệu lực từ 0h ngày 22/3 này có hai điểm nổi bật: Miễn kiểm định lần đầu (kèm điều kiện) và điều chỉnh chu kỳ kiểm định với một số loại xe cơ giới. Cụ thể:

Xe cơ giới chưa qua sử dụng được miễn kiểm định lần đầu khi có năm sản xuất đến năm nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận kiểm định dưới 2 năm. Người sở hữu xe chỉ cần chuẩn bị và nộp hồ sơ hợp lệ sẽ được cấp tem cũng như giấy chứng nhận tại các trung tâm đăng kiểm mà không cần mang xe đến trình diện. Như vậy, một chiếc ô tô có năm sản xuất 2022, thì kể từ ngày 22/3 đến hết năm 2023 có thể nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận kiểm định mà không cần mang xe đến trình diện. Song, nếu xe sản xuất năm 2021 trở về trước, thì không thuộc diện được miễn kiểm định.

Bên cạnh đó, chu kỳ kiểm định đầu tiên với ôtô chở người đến 9 chỗ không kinh doanh vận tải cũng được kéo dài từ 30 tháng lên 36 tháng. Với xe có thời hạn sản xuất đến 7 năm, chu kỳ kiểm định định kỳ được kéo dài từ 18 tháng lên 24 tháng. Xe có thời hạn sản xuất trên 7 năm đến 20 năm (thay vì 12 năm) chu kỳ kiểm định định kỳ là 12 tháng. Xe trên 20 năm vẫn giữ 6 tháng.

Chu kỳ đăng kiểm định đầu tiên áp dụng cho xe chở người các loại trên 9 chỗ có kinh doanh vận tải cũng tăng từ 18 tháng lên 24 tháng. Chu kỳ kiểm định định kỳ áp dụng cho xe sản xuất đến 5 năm cũng tăng từ 6 tháng lên 12 tháng. Xe trên 5 năm vẫn giữ nguyên quy định 6 tháng kiểm định một lần.

Với ôtô tải các loại, ôtô đầu kéo có thời gian sản xuất từ 20 năm trở lên (kể cả ôtô tải, ôtô đầu kéo đã cải tạo thành ôtô chuyên dùng), ôtô tải được cải tạo chuyển đổi công năng từ ôtô chở người có thời gian sản xuất từ 15 năm trở lên được kéo dài chu kỳ kiểm định từ 3 tháng lên 6 tháng.

Thông tư số 02/2023/TT-BGTVT sẽ được các trung tâm đăng kiểm áp dụng ngay lập tức. Vì thế, kể từ sáng nay, nhiều xe được miễn đăng kiểm lần đầu cũng như những phương tiện được giãn chu kỳ. Chỉ có điều, quy định mới không có giá trị hồi tố. Điều đó có nghĩa các phương tiện đang dùng tem đăng kiểm theo thời hạn cũ tiếp tục áp dụng theo thời gian ghi trên tem và giấy chứng nhận, không được tự động cộng thêm thời gian. Chỉ khi đến lần gia hạn kiểm định tiếp theo, những xe này mới được hưởng theo chính sách mới.

Chu kỳ kiểm định xe cơ giới sửa đổi

TT

Loại phương tiện

Chu kỳ đầu (tháng)

Chu kỳ định kỳ (tháng)

1. Ôtô chở người các loại đến 9 chỗ không kinh doanh vận tải

1.1

Sản xuất đến 7 năm

36

24

1.2

Sản xuất trên 7 năm đến 20 năm

 

12

1.3

Sản xuất trên 20 năm

 

6

2. Ôtô chở người các loại đến 9 chỗ có kinh doanh vận tải

2.1

Sản xuất đến 5 năm

24

12

2.2

Sản xuất trên 5 năm

 

6

2.3

Có cải tạo

12

6

3. Ôtô chở người các loại trên 9 chỗ

3.1

Không cải tạo

Thời gian sản xuất đến 5 năm

Thời gian sản xuất trên 5 năm

24

 

12

6

3.2

Có cải tạo

12

6

4. Ôtô tải các loại, ôtô chuyên dùng, ôtô đầu kéo, rơ moóc, sơmi rơ moóc

4.1

Ôtô tải các loại, ôtô chuyên dùng, ôtô đầu kéo đã sản xuất đến 7 năm; rơ moóc, sơmi rơ moóc đã sản xuất đến 12 năm

24

12

4.2

Ôtô tải các loại, ôtô chuyên dùng, ôtô đầu kéo đã sản xuất trên 7 năm; rơ moóc, sơmi rơ moóc đã sản xuất trên 12 năm

 

6

4.3

Có cải tạo

12

6

5. Ôtô chở người các loại trên 9 chỗ đã sản xuất từ 15 năm trở lên (kể cả ôtô chở người trên 9 chỗ đã cải tạo thành ôtô chở người đến 9 chỗ)

 

3