Sep 22, 2021

Ô tô nguyên chiếc nhập khẩu tháng 8 giảm mạnh cả lượng lẫn giá trị

Ô tô nguyên chiếc nhập khẩu tháng 8 giảm mạnh cả lượng lẫn giá trị

Lượng ô tô nguyên chiếc các loại nhập khẩu trong tháng 8/2021 giảm 29,3% về lượng và 23,6% về giá trị so với tháng trước. Đại dịch Covid-19 bùng phát tại Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam, Thái Lan và Indonesia được xem là tác nhân khiến lượng ô tô nhập khẩu giảm mạnh.

 
Theo thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, trong tháng 8/2021, cả nước nhập khẩu 10.179 chiếc, giảm 29,3% so với tháng 7. Giá trị nhập khẩu đạt 222,4 triệu USD, giảm 23,6%. Vẫn như các tháng trước, ô tô nguyên chiếc các loại nhập khẩu vào Việt Nam chủ yếu có xuất xứ từ Thái Lan với 6.507 chiếc, giảm 7%; Indonesia với 2.052 chiếc, giảm 61% và Trung Quốc với 760 chiếc, giảm 45% so với tháng 7. Lượng ô tô nhập khẩu từ 3 thị trường này chiếm 92% tổng lượng xe nhập khẩu vào Việt Nam trong tháng 7.
 
Trong đó, ô tô từ 9 chỗ ngồi trở xuống về nước tháng 8/2021 có 7.520 chiếc với trị giá 139 triệu USD, chiếm 73,9% lượng ô tô nguyên chiếc các loại nhập khẩu. Như vậy, lượng ô tô từ 9 chỗ ngồi trở xuống nhập về Việt Nam trong tháng 8 giảm 30,3% (tương đương giảm 3.264 chiếc) so với tháng 7. Số ô tô đăng ký tờ khai nhập khẩu chủ yếu ở khu vực cửa khẩu, cảng TPHCM với 3.864 chiếc, giảm 21,5% và thành phố Hải Phòng với 3.635 chiếc, giảm 37,4%. Dòng xe này chủ yếu có xuất xứ từ Thái Lan với 5.057 chiếc, giảm 6,9% và Indonesia với 1.654 chiếc, giảm 64% so với tháng 7.
 
Lượng nhập khẩu ô tô nguyên chiếc các loại trong 8 tháng/2020 và 8 tháng/2021
 
Cũng trong tháng 8/2021, cả nước chỉ nhập 9 ô tô trên 9 chỗ ngồi, có xuất xứ từ Nga và Trung Quốc.
 
Lượng ô tô tải làm thủ tục hải quan nhập khẩu tháng 8/2021 đạt 2.125 chiếc, giảm 24,1%. Giá trị nhập khẩu đạt 49,4 triệu USD, giảm 17,2% so với tháng trước. Trong đó, 1.450 xe có xuất xứ Thái Lan, giảm 4,3%; 219 chiếc xuất xứ từ Trung Quốc, giảm 59,4% và 387 chiếc xuất xứ từ Indonesia, giảm 42%. Dòng ô tô này được đăng ký tờ khai nhập khẩu chủ yếu tại khu vực cửa khẩu, cảng TPHCM với 983 chiếc, giảm 23,2%; thành phố Hải Phòng với 909 chiếc, giảm 6,2% và Lạng Sơn với 211 chiếc, giảm 59,8%.
 
Với ô tô chuyên dụng, các doanh nghiệp Việt Nam nhập khẩu 525 chiếc với trị giá khai báo 33,4 triệu USD, giảm 33,7% về lượng và giảm 14,5% về trị giá. Trong đó, 349 chiếc xuất xứ từ Trung Quốc, giảm 49%, nhưng vẫn chiếm tỷ trọng 66% tổng số xe loại này nhập khẩu về Việt Nam. Ngoài ra còn có 82 xe chuyên dụng nhập khẩu từ Hàn Quốc và 34 xe nhập khẩu từ Mexico và 28 xe từ Đức.
 
Tính chung 8 tháng đầu năm 2021, cả nước nhập khẩu105.702 ô tô nguyên chiếc các loại, tăng 95,6% so với cùng kỳ năm 2020. Riêng ô tô 9 chỗ ngồi trở xuống đạt 72.355 chiếc, tăng 81,4% và ô tô vận tải đạt 24.049 chiếc, tăng 124%.
 
Ô tô nguyên chiếc nhập khẩu tháng 8/2021
Chỉ tiêu
Tháng 8/2021
Tốc độ tăng/giảm so với tháng trước (%)
Tỷ trọng (%)
Lượng
(Chiếc)
Trị giá
(USD)
Lượng
(%)
Trị giá
(%)
Lượng
(%)
Trị giá
(%)
Ô tô từ 9 chỗ ngồi trở xuống
7.520
139.418.218
-30,3
-27,1
73,9
62,7
Ô tô trên 9 chỗ ngồi
9
139.402
-71,9
-87,0
0,1
0,1
Ô tô vận tải
2.125
49.444.385
-24,1
-17,2
20,9
22,2
Ô tô loại khác
525
33.405.602
-33,7
-14,5
5,2
15,0
Tổng cộng
10.179
222.407.606
-29,3
-23,6
100,0
100,0
Ghi chú:* Tỷ trọng là tỷ trọng nhập khẩu từng loại ô tô trong tổng số ô tô nguyên chiếc các loại
HV
Tags:
Ý kiến bạn đọc
LOADING...
The comment form is closed for this current news.
Top