Nov 22, 2021

Ô tô nguyên chiếc nhập khẩu bất ngờ tăng mạnh trong tháng 10/2021

Ô tô nguyên chiếc nhập khẩu bất ngờ tăng mạnh trong tháng 10/2021

Sau nhiều tháng giảm mạnh do chịu tác động tiêu cực của đại dịch Covid-19, lượng ô tô nguyên chiếc các loại nhập khẩu vào Việt Nam bất ngờ tăng mạnh trong tháng 10/2021.  

 
Theo thống kê của Tổng cục Hải quan, trong tháng 10/2021, 15.363 ô tô nguyên chiếc các loại đã được nhập khẩu về Việt Nam, tăng hơn 77% (tương ứng tăng 6.694 chiếc) so với trong tháng 9. Nhờ đó, giá trị nhập khẩu cũng tăng hơn 76%, đạt gần 349 triệu USD. Thị trường cung cấp ô tô nguyên chiếc cho Việt Nam vẫn chủ yếu là Thái Lan với 8.320 chiếc, Indonesia với 3.925 chiếc và Trung Quốc với 1.733 chiếc. Lượng xe nhập khẩu từ 3 thị trường chính này chiếm 91% tổng lượng xe nhập khẩu vào Việt Nam trong tháng 10/2021. Cụ thể:
 
Ô tô từ 9 chỗ ngồi trở xuống nhập khẩu về Việt Nam trong tháng 10/2021 là 11.743 chiếc, tăng 98,1% (tăng tương ứng 5.815 chiếc) so với tháng liền trước, chiếm 76,4% lượng ô tô nguyên chiếc các loại nhập khẩu. Giá trị nhập khẩu đạt 227 triệu USD, tăng hơn 103%. Số xe được đăng ký tờ khai nhập khẩu chủ yếu ở khu vực cửa khẩu, cảng Hải Phòng với 6.502 chiếc, tăng 138% và TPHCM với 5.180 chiếc, tăng 63% so với tháng 9/2021. Dòng xe này chủ yếu có xuất xứ từ thị trường Thái Lan với 7.431 chiếc, tăng gấp 2,8 lần; từ Indonesia với 3.080 chiếc, tăng 11,9% so với tháng trước.
 
Ô tô trên 9 chỗ ngồi có 57 chiếc được nhập khẩu về Việt Nam trong tháng 10/2021, bao gồm 40 chiếc có xuất xứ từ Nga và 17 chiếc có xuất xứ Thái Lan (17 chiếc). Giá trị nhập khẩu đạt hơn 1,3 triệu USD.
 
Lượng nhập khẩu ô tô nguyên chiếc các loại trong 10 tháng năm 2020 và 10 tháng năm 2021 (Đơn vị: Chiếc)
 
Lượng xe ô tô tải làm thủ tục hải quan nhập khẩu trong tháng 10/2021 đạt 2.490 chiếc với trị giá 64,7 triệu USD, tăng hơn 31% về lượng và tăng gần 63% về trị giá so với tháng 9. Trong đó, 845 chiếc có xuất xứ Indonesia, tăng 5,5%. 818 chiếc xuất xứ Thái Lan, tăng 35%. 658 chiếc xuất xứ Trung Quốc, tăng 87,5% so với tháng trước. Dòng xe này chủ yếu được đăng ký tờ khai nhập khẩu tại khu vực cửa khẩu cảng TPHCM với 1.445 chiếc, tăng 28,4%; Lạng Sơn với 647 chiếc, tăng 87,5% và Hải Phòng với 368 chiếc, tăng 9,2% so với tháng 9/2021.
 
Trong tháng 10/2021, doanh nghiệp Việt Nam nhập khẩu 1.073 xe chuyên dụng, tăng 27,4%. Giá trị khai báo 55,5 triệu USD, tăng 20,3% so với tháng trước. Trong đó, 903 xe xuất xứ từ Trung Quốc, tăng 33,6%, chiếm 84% tổng số xe loại này nhập khẩu về Việt Nam. Dòng xe chuyên dụng đăng ký tờ khai nhập khẩu chủ yếu tại khu vực cửa khẩu tỉnh Lạng Sơn với 850 chiếc, tăng 28%, chiếm gần 80%.
 
Như vậy, đến hết tháng 10/2021, lượng ô tô nguyên chiếc các loại nhập khẩu đạt 129.733 chiếc, tăng 61,6% so với cùng kỳ năm 2021. Trong đó, ô tô 9 chỗ ngồi trở xuống đạt 90.029 chiếc, tăng 50,1% và ô tô vận tải đạt 28.404 chiếc, tăng 83%.
 
Lượng nhập khẩu ô tô nguyên chiếc các loại trong tháng 10/2021
Đơn vị: chiếc
Chỉ tiêu
Tháng
10/2021
Tốc độ tăng/giảm so với tháng trước (%)
Tỷ trọng (%)
Lượng
(Chiếc)
Trị giá
(USD)
Lượng
(%)
Trị giá
(%)
Lượng
(%)
Trị giá
(%)
Ô tô từ 9 chỗ ngồi trở xuống
11.743
227.301.645
98,1
103,4
76,4
65,2
Ô tô trên 9 chỗ ngồi
57
1.308.639
533,3
388,4
0,4
0,4
Ô tô vận tải
2.490
64.703.415
31,2
62,7
16,2
18,5
Ô tô loại khác
1.073
55.520.200
27,4
20,3
7,0
15,9
Tổng cộng
15.363
348.833.898
77,2
76,3
100,0
100,0
Ghi chú:* Tỷ trọng là tỷ trọng nhập khẩu từng loại ô tô trong tổng số ô tô nguyên chiếc các loại
HV
Tags:
Ý kiến bạn đọc
LOADING...
The comment form is closed for this current news.
Top