Oct 25, 2021

Đà giảm ô tô nguyên chiếc nhập khẩu chưa dừng lại trong tháng 9

Đà giảm ô tô nguyên chiếc nhập khẩu chưa dừng lại trong tháng 9

Lượng ô tô nguyên chiếc các loại nhập khẩu về Việt Nam trong tháng 9 giảm gần 15% về lượng và hơn 11% về giá trị. Tuy mức giảm không sâu như tháng 8, song thống kê này là chỉ báo buồn cho thị trường ô tô Việt Nam. 

 
Theo thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, trong tháng 9/2021, lượng ô tô nguyên chiếc các loại nhập khẩu về Việt Nam đạt 8.669 chiếc, giảm 14,8% (tương ứng giảm 1.510 chiếc) so với tháng 8. Vì thế, giá trị nhập khẩu cũng chỉ khoảng 197 triệu USD, giảm 11,4%. Ba thị trường chủ yếu cung cấp ô tô nguyên chiếc nhập khẩu của Việt Nam vẫn là Indonesia với 3.553 chiếc, Thái Lan với 3.294 chiếc và Trung Quốc với 1.041 chiếc khi chiếm 91% tổng lượng xe nhập khẩu vào Việt Nam trong tháng 9.
 
Trong đó, ô tô từ 9 chỗ ngồi trở xuống nhập khẩu về Việt Nam trong tháng 9/2021 là 5.927 chiếc với trị giá 112 triệu USD, chiếm 68,4% lượng ô tô nguyên chiếc các loại nhập khẩu. Như vậy, ô tô từ 9 chỗ ngồi trở xuống nhập về Việt Nam trong tháng 9 giảm 21,2% (tương đương giảm 1.593 chiếc) về lượng và 19,9% về giá trị so với tháng 8. Số xe nhập khẩu được đăng ký tờ khai hải quan chủ yếu ở khu vực cửa khẩu, cảng TPHCM với 3.170 chiếc, giảm 18% và Hải Phòng với 2.724 chiếc, giảm 25,1% so với tháng 8. Số xe này chủ yếu có xuất từ thị trường Indonesia với 2.752 chiếc, tăng 66,4% và từ thị trường Thái Lan với 2.665 chiếc, giảm 47,3% so với tháng 8.
 
Dòng ô tô trên 9 chỗ ngồi có 9 chiếc được nhập khẩu về Việt Nam trong tháng 9 có xuất xứ từ Thái Lan (7 chiếc) và Nga (2 chiếc).
 
Lượng ô tô nguyên chiếc các loại nhập khẩu trong 9 tháng năm 2020 và 9 tháng năm 2021
Đơn vị: Chiếc
Lượng ô tô tải làm thủ tục hải quan nhập khẩu trong tháng 9/2021 là 1.879 chiếc với trị giá 38,8 triệu USD, giảm 11,6% về lượng và giảm 21,7% về trị giá. Trong đó, 801 chiếc có xuất xứ từ thị trường Indonesia, tăng 107%; 606 xe xuất xứ từ Thái Lan, giảm 58,2% và 351 chiếc xuất xứ từ Trung Quốc, tăng 60,3% so với tháng trước. Số xe này được đăng ký tờ khai nhập khẩu chủ yếu tại khu vực cửa khẩu cảng TPHCM với 1.125 chiếc, tăng 14,4%; Lạng Sơn với 345 chiếc, tăng 63,5% và Hải Phòng với 337 chiếc, giảm 62,9% so với tháng 8.
 
Với dòng ô tô chuyên dụng, các doanh nghiệp Việt Nam nhập khẩu 854 chiếc trong tháng 9 với trị giá khai báo 46 triệu USD, tăng 46,5% về lượng và tăng 38,3% về trị giá. Trong đó, 689 chiếc có xuất xứ từ thị trường Trung Quốc, tăng 99,7% và chiếm tỷ trọng 81% tổng số xe loại này nhập khẩu về Việt Nam trong tháng 9. Ngoài ra còn có 101 xe chuyên dụng nhập khẩu từ Hàn Quốc, tăng 23,2% và 24 chiếc nhập từ Thái Lan, giảm 29,4% so với tháng 8. Lượng xe này chủ yếu được đăng ký tờ khai nhập khẩu tại khu vực cửa khẩu tỉnh Lạng Sơn với 676 chiếc, tăng 99,4% so với tháng 8 và chiếm tỷ trọng 79% tổng số xe loại này nhập khẩu về Việt Nam.
 
Thống kê sơ bộ ô tô nguyên chiếc các loại nhập khẩu trong tháng 9/2021
Chỉ tiêu
Tháng 9/2021
Tốc độ tăng/giảm so với tháng trước (%)
Tỷ trọng (%)
Lượng
(Chiếc)
Trị giá
(USD)
Lượng
(%)
Trị giá
(%)
Lượng
(%)
Trị giá
(%)
Ô tô từ 9 chỗ ngồi trở xuống
5.927
111.672.369
-21,2
-19,9
68,4
56,7
Ô tô trên 9 chỗ ngồi
9
267.969
0,0
92,2
0,1
0,1
Ô tô vận tải
1.879
38.802.262
-11,6
-21,7
21,7
19,7
Ô tô loại khác
854
46.216.482
46,5
38,3
9,9
23,5
Tổng cộng
8.669
196.959.082
-14,8
-11,4
100,0
100,0
(Ghi chú:* Tỷ trọng là tỷ trọng nhập khẩu từng loại ô tô trong tổng số ô tô nguyên chiếc các loại)
                                         
Dù vậy, đến hết tháng 9/2021, lượng ô tô nguyên chiếc các loại nhập khẩu về Việt Nam đạt 114.377 chiếc, tăng 71,5% so với cùng kỳ năm 202. Trong đó, ô tô 9 chỗ ngồi trở xuống đạt 78.282 chiếc, tăng 57,8% và ô tô vận tải đạt 25.913 chiếc, tăng 97,7%.
HV
Ý kiến bạn đọc
LOADING...
The comment form is closed for this current news.
Top