Jul 19, 2018

Honda Việt Nam thúc đẩy hoạt động LXAT thông qua các HEAD

Honda Việt Nam thúc đẩy hoạt động LXAT thông qua các HEAD

Trong quý II năm 2018 ghi nhận 1.653 chương trình Lái xe an toàn (LXAT) được tổ chức cho 394.801 học viên trên cả nước do 236 HEAD (đại lý uỷ quyền cua Honda Việt Nam).

Hoạt động hướng dẫn thực hành trên máy
 
Với sự tích cực triển khai các chương trình, chỉ trong ba tháng 4, 5 và 6 năm 2018, hoạt động LXAT của Honda Việt Nam và các HEAD thực sự sôi nổi với sự gia tăng mạnh mẽ cả về số lượng chương trình và số học viên được đào tạo.
 
Hướng dẫn các em nhỏ nhận diện biển bảng giao thông
 
Theo đó, trong Quý II, đã có 1.653 chương trình được tổ chức cho 394.801 học viên cả nước. Trong tổng số 236 HEAD tham gia các hoạt động LXAT tại phía Nam đã có 643 chương trình (chiếm 38,9%) được triển khai tới 136.000 học viên (chiếm 34,45%). Trong khi đó, tại miền Bắc, có 642 chương trình (chiếm 38,84%) được tổ chức cho 184.735 khách hàng (chiếm 46,79%) và  tại miền Trung, có 368 chương trình (chiếm 22,26%) được tổ chức cho 74.066 người (chiếm 18,76%).
 
Hoạt động đào tạo lý thuyết cho các em học sinh
 
Tại khu vực phía Bắc, HEAD Hùng Mạnh #2 tại Sơn La là HEAD có hoạt động LXAT tích cực nhất quý II/2018 với 9.544 khách hàng và học sinh, sinh viên. Tại miền Trung, HEAD Lộc Thịnh #3 thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế tiếp tục nhất quý với 5.352 học sinh trung học phổ thông và người dân địa phương. Xuất sắc nhất quý II/2018 tại khu vực phía Nam là HEAD Hồng Đức #4 thuộc thành phố Cần Thơ khi triển khai 32 chương trình cho 7.410 khách hàng.
 
 
Nhằm ghi nhận những đóng góp của các cửa hàng trong hoạt động đào tạo LXAT, Honda Việt Nam xin tuyên dương các HEAD có hoạt động tích cực nhất của quý II năm 2018 tại 3 miền Bắc – Trung - Nam.
 
Thời gian
Miền Bắc
Miền Trung
Miền Nam
Tháng 4/2018
HEAD Tiến Tiến #4
Tỉnh Hải Dương
Hệ thống HEAD
Tiến Đức-Tiến Thu
Tỉnh Quảng Nam
Hệ thống HEAD Phát Tiến
Tp.Hồ Chí Minh
Tháng 5/2018
HEAD Hùng Mạnh #2
Tỉnh Sơn La
HEAD Lộc Thịnh
Thừa Thiên Huế
HEAD Hồng Đức #4
T.p Cần Thơ
Tháng 6/2018
HEAD Hùng Mạnh #1
Tỉnh Sơn La
Hệ thống HEAD Văn Sỹ
Tỉnh Đắk Lắk
Hồng Đức #1
(50001)
T.p Cần Thơ
Quý II/2018
HEAD Hùng Mạnh #2
Tỉnh Sơn La
HEAD Lộc Thịnh #3
Tỉnh Thừa Thiên Huế
Hồng Đức #4
T.p Cần Thơ
HA
Nguồn : Tạp chí Ô tô Xe máy Việt Nam
Ý kiến bạn đọc
LOADING...
Top