Oct 17, 2020

Ôtô nhập khẩu tháng 9 tiếp đà tăng mạnh, nhiều nhất năm 2020

Ôtô nhập khẩu tháng 9 tiếp đà tăng mạnh, nhiều nhất năm 2020

Tiếp đà tăng của trước, ôtô nguyên chiếc các loại đăng ký làm thủ tục hải quan nhập khẩu vào Việt Nam trong tháng 9 tăng hơn 43% về lượng và gần 27% về giá trị so với tháng 8, nhiều nhất kể từ đầu năm 2020. Trong gần 13 nghìn ô tô nhập khẩu về Việt Nam của tháng 9 chủ yếu về từ thị trường Thái Lan, Indonesia.

 
Theo Tổng cục Hải quan Việt Nam, lượng ôtô nguyên chiếc các loại đăng ký tờ khai hải quan nhập khẩu trong tháng 9 đạt 12.670 chiếc, tăng 43,4% so với tháng 8. Giá trị nhập khẩu ô tô nguyên chiếc các loại đạt gần 256 triệu USD, tăng 26,6% so với tháng liền trước.
 
Ba thị trường mà Việt Nam nhập khẩu ô tô chủ yếu trong tháng 9 vẫn là Thái Lan, Indonesia và Trung Quốc. Trong đó, ô tô nhập khẩu từ Thái Lan đạt 6.523 chiếc, chiếm 51,5%; từ Indonesia là 4.574 chiếc, chiếm 36,2%; từ Trung Quốc là 796 chiếc, chiếm 6,2%. Như vậy, số ô tô nhập khẩu từ 3 thị trường này chiếm 94% lượng xe nhập khẩu vào Việt Nam trong tháng 9.
 
Dòng xe 9 chỗ ngồi trở xuống nhập khẩu vào Việt Nam tiếp tục chiếm số lượng lớn. Trong khi đó, ô tô trên 9 chỗ ngồi làm thủ tục nhập khẩu vào Việt Nam trong tháng 9/2020 chỉ có 5 chiếc với giá trị hơn 284 nghìn USD.
 
Cụ thể: trong tháng 9, ô tô dưới 9 chỗ nhập khẩu vào Việt Nam đạt 9.732 chiếc, chiếm 76,8% tổng lượng xe nhập khẩu, tương ứng với giá trị 164 triệu USD, chiếm 64% tổng giá trị nhập khẩu ôtô nguyên chiếc các loại. Như vậy, ô tô dưới 9 chỗ ngồi nhập về Việt Nam trong tháng 9 tăng 58,6% so với tháng 8/2020. Trong đó, số xe đăng ký tờ khai nhập khẩu chủ yếu ở khu vực cửa khẩu, cảng TPHCM với 6.080 chiếc, tăng 57,1%, thành phố Hải Phòng với 3.625 chiếc, tăng 62,8% so với tháng 8. Nguồn cung ô tô nguyên chiếc dưới 9 chỗ ngồi đăng ký nhập khẩu tháng 9/2020 chủ yếu có xuất xứ từ Indonesia với 4.572 chiếc, tăng 87,9% và từ Thái Lan với 4.491 chiếc, tăng 61% so với tháng 8.
 
Thống kê sơ bộ nhập khẩu ô tô nguyên chiếc các loại
Chỉ tiêu
Tháng 9/2020
Tăng/giảm so với tháng trước (%)
Tỷ trọng tháng 9/2020 (%)
Lượng
(Chiếc)
Trị giá
(USD)
Lượng
(%)
Trị giá
(%)
Lượng
Trị giá
Ô tô từ 9 chỗ ngồi trở xuống
9.732
163.793.237
58,6
29,2
76,8
64,0
Ô tô trên 9 chỗ ngồi
5
284.250
-
-
0,1
0,1
Ô tô vận tải
2.360
64.896.760
6,5
16,4
18,6
25,4
Ô tô loại khác
573
26.835.189
18,6
37,2
4,5
10,5
Tổng cộng
12.670
255.809.436
43,4
26,6
100,0
100,0
Nguồn: Tổng Cục Hải quan Việt Nam
 
Lượng ôtô tải làm thủ tục nhập khẩu đạt 2.360 chiếc với trị giá 64,9 triệu USD, tăng 6,5% về lượng và 16,4% về trị giá so với tháng 8/2020. Trong đó, 2.030 xe có xuất xứ từ Thái Lan, tăng 4,2% so với tháng 7, chiếm 86% tổng lượng xe ô tô vận tải nhập về Việt Nam. Xe ô tô tải các loại đăng ký tờ khai nhập khẩu tháng 9/2020 chủ yếu ở khu vực cửa khẩu, cảng thành phố Hải Phòng với 1.227 chiếc, tăng 43,5%; TPHCM với 903 chiếc, giảm 24,6%; thành phố Lạng Sơn với 203 chiếc, gấp 2 lần tháng liền trước.
 
Cũng trong tháng 9, các doanh nghiệp Việt Nam nhập về 573 xe ô tô chuyên dụng với trị giá 26,8 triệu USD tăng 18,6% về lượng và tăng 37,2% về trị giá so với tháng 8. Trong đó, 329 xe xuất xứ từ Trung Quốc, tăng hơn 2 lần; 117 chiếc xuất xứ từ Hàn Quốc, tăng 52% và 99 xe xuất xứ từ Hoa Kỳ, giảm 39% so với tháng 8. Số xe ô tô nguyên chiếc loại này nhập khẩu vào Việt Nam trong tháng 9 chủ yếu qua cửa khẩu Lạng Sơn với 315 chiếc, gấp gần 3 lần tháng 8; TPHCM với 118 chiếc, giảm 45,4% và Hải Phòng với 82 chiếc, giảm 31,1%.
 
Lượng nhập khẩu ô tô nguyên chiếc các loại trong 9 tháng đầu năm 2019 và 9 tháng đầu năm 2020
 
Như vậy, lượng ô tô nguyên chiếc các loại trong 9 tháng đầu năm 2020 đạt 66.465 chiếc, giảm 37,2% so với cùng kỳ năm 219. Trong đó, ô tô dưới 9 chỗ ngồi đạt 49.320 chiếc, giảm 38%; ô tô vận tải đạt 13.110 chiếc, giảm 42%.
HV
Ý kiến bạn đọc
LOADING...
Top